UBUSHAKASHATSI: Hagaragajwe uburyo bworoshye bwagufasha kubyara umwana w’igitsina wifuza. Dore uko bikorwa»»»

Mu mpande zose z’isi no mu miryango y’amako yose uzasanga abantu batari bake bifuza ndetse banibaza uburyo babyara umwana w’igitsina bifuza hatabayeho icyo twakwita gutomboza, dore ko hari usanga hari ababyaye abana benshi ariko ari igitsina kimwe, mbese bagahora bifuza uko babyara igitsina gitandukanye n’icyabarumbukiye, nyamara bikabashobera.

Nk’uko rero byagajwe n’abashakashatsi mu by’ubuvuzi n’ubuzima bagaragaje uburyo bworoshye butari buzwi bwemeza ko bushobora kugufasha kubyara umwana w’igitsina wifuza, ndetse banagaragaje ibintu ushobora gukora kugira ngo ushobore kubigeraho.

Ubusanzwe bimenyerewe ko kugira ngo urusoro cyangwa igi rizavamo umwana rikorwe ari uko intanga ngabo ihura n’intanga ngore.

Ku mugabo agira ubwoko bubiri bw’intanga buzwi nka X na Y, naho umugore akagira intanga ebyiri zisa bita X.

Hanyuma kugira ngo mubyare umwana w’umuhungu cyangwa umukobwa biterwa n’intanga y’umugabo yabashije guhura n’iy’umugore. Bityo mu gihe intanga ngabo X ari yo yahuye n’intanga ngore X , mubyara umwana w’umukobwa naho Iyo intanga ngabo Y ari yo yahuye na X y’umugore mubyara umuwana w’umuhungu.

Wakora iki rero kugira ubyare igitsina wifuza bitewe n’amahitamo yawe?

1. Nkuko bitangazwa na Magicmaman.com, bavuga ko abahanga mu by’ubuvuzi babonye ko intanga ngabo X zigenda gahoro kandi zikamara igihe kirekire mu myanya myibarukiro y’umugore naho, intangangabo Y zirihuta, zikamara igihe gito ndetse zigapfa vuba mu gihe zamaze kugera mu myanya myibarukiro y’umugore.

Bityo umugore ufite ukwezi
kudahindagurika , kw’iminsi 28 akoze imibonano nyuma y‘iminsi icumi (10) avuye mu mihango ashobora kubyara umwana w‘umukobwa , ahanini bitewe nuko za ntanga ngabo X , z’umugabo ziba zikiri nzima bityo zahura n’iy’umugore X bakaba babyara umwana w’umukobwa.

Mu gihe kandi mubashije kwifata iminsi 10 nyuma y‘imihango, mugakora imibonano irekurwa ry’intangangore (ovulation) riri hafi, ibi biha amahirwe menshi intanga ngabo Y yo kuba ari zo zahura n’intanga ngore X, bityo mukaba mwabyara umwana w‘umuhungu .

2. Douche vaginal.

Abahanga bavuga ko intanga ngabo X , zimara igihe kinini ahantu hari acidite (hashariye) nyinshi , mu gihe intanga ngabo Y zo zimara igihe kinini muri milieu basique . Niyo mpamvu gukaraba mu gitsina ku mugore akoresheje litiro y’amazi afite ubusharire (acidite) mbere yuko akora imibonano mpuzabitsina ngo byaba bimuha amahirwe menshi yo kubyara umukobwa.

Mu gihe amazi ari basique, urugero bashyizemo ibinini bya «Hydrogenocarbonate de sodium» bitanga amahirwe yo kubyara umuhungu.

3. Imirire (regime alimentaire):

Burya ngo ibiryo cyangwa se imirire umugore ashobora kugira bishobora kugufasha kubyara umwana w’igitsina wifuza, ngo bimwongerere amahirwe yo kubyara igitsina yifuza byaba bihari nubwo nta wabyemeza ijana ku ijana.

Dore ibiryo abifuza kubyara
umukobwa bagomba kwibandaho:

Kurya ibiryo birimo imyunyu ngugu ya Calisiyumu na Magnesium kandi bitarimo umunyu dusanzwe dukoresha wo mu gikoni. Kurya byibuze garama 130 z’inyama buri munsi, Ibinyampeke, nk’ibigori, ingano, imigati, n’ibindi, Amata, amazi (eau minerale).

Naho abifuza kubyara umuhungu bo bagomba kwibanda kuri ibi bikurikira:

Muri rusange bo bagomba kurya ibiryo birimo umunyu ndetse bakirinda kunywa amata.

Nubwo ibi tubigaragaje nk’ubushakashatsi ntibutanga amahirwe ijana ku ijana yo kubyara koko igitsina wifuza nubwo byibuze umubare munini w’ababukoresheje neza bwahuye n’ibyifuzo byabo. Ibi tubyongeyeho twirinda kugira ingo tuzasenya zipfa ko zakoze byose bakaba banze bakabyara uwo batari biteze bakirengagiza ko nubwo ibi byakorwa bikanagenda neza ntawushobora guhindura ugushaka kw’Imana.

Sangiza abandi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *