Niba uri umukobwa ukaba uteye utya, subiza amerwe mu isaho kubona umugabo bizakugora, nunamubona ntimuzamarana kabiri.

Abacengewe n’ivanjili bati ‘ibintu n’ubutunzi ubiragwa n’ababyeyi naho umugore mwiza ukamuhabwa n’Imana’ bivuze ko n’umugabo ari uko. Gusa mu buzima busanzwe ntitwakwirengagiza ko akenshi mu rukundo, umuhungu ari we ufata iya mbere akabwira umukobwa ko amukunda kandi ko afite icyifuzo cyo kugira aho bagerana.

Nyamara n’ubwo bimeze bitya si ko bapfa kubikora ku mukobwa ubonetse wese kuko hari byinshi bishingirwaho, dore ko n’ubwo umusore yakabenguka umukobwa, hanyuma akamubonaho imico idahwitse , atabasha kwihanganira ntazuyaza mu gufata icyemezo cyo kumureka akishakira undi. Bivuze ko imico ari inkingi ikomeye mu rukundo.

Ku mpamvu y’iyo mico idahwitse ishobora gutuma abakobwa bacu bagumirwa nyamara ntacyo bari babuze mu bigaragarira mu misusire yabo, Kibehoholyland twahisem kubagezaho imico cyangwa imiterere y’umukobwa ushobora kwangwa n’igitsinagabo bityo bakazakurizamo guhera ku ishyiga nyamara bari izuba rigaragarira bose.

1. Kutagira ikinyabupfura

Niba uri umukobwa w’umunyagasuzuguro,
utukana kandi utubaha, nta musore n’umwe ushobora kukwisukira n’iyo waba
uri mwiza gute.

Burya ngo ubwiza bw’inyuma buba bugomba kuzuzana n’imico myiza yawe ya buri munsi. Bitabaye ibyo byaba bisa no kurata akambaro keza nyamara wambariye ku ncocera.

2. Umubeshyi.

Umukobwa w’indyarya, w’umubeshyi ahora agaragara nk’aho ari mubi imbere y’abasore nubwo yaba ari mwiza ku isura.

Mukobwa ntuzibeshye ko ubwiza bwawe buzatuma abasore bakwisanzuraho igihe cyose ubeshya cyangwa uri indyarya, kuko no bituma iteka ufatwa nk’umubeshyi n’ibyo uvuga cyangwa ukora n’ubwo byaba ukuri bigahora bifatwa bityo.

3. Umukobwa utavugirwamo/utavuguruzwa.

Ntushobora gukundwa n’abasore igihe buri gihe iyo muri kumwe uba ushaka ko ibintu bigenda uko ubyifuza ntuvugurizwe cyangwa ngo uvugirwemo.

Mukobwa niba ushaka gukundwa ntukwiye kuba ari wowe wiharira ijambo, ngo utegeke iteka uko ibintu bigenda, icyo gihe umusore ahita akureka kuko abona ko
urimo kumuhindura inganzwa mutaranabana.

4. Umukobwa uhorana amaganya.

Uburyo umuntu yitwara, aganira mu gihe ari kumwe
n’abandi bituma bamukunda cyangwa bakamwanga.

Kuba uri umukobwa ugahora ubona ibintu mu buryo bubi, ari nako amaganya atakuva ku munwa bizatuma nta musore ukwishimira. Bityo ukwiye no kubona ibintu mu buryo bwiza kandi ukishimira ibyo ufite.

5. Guhora iteka uvuga ibibazo byawe.

Iyo uhora uvuga ibibazo byawe cyangwa ibitagenda mu buzima bwawe utera abantu kutakwishimira no kutagushira amakenga.

Niba uri umukobwa ugahora muri ibyo nta kindi kiganiro kikuvamo utuma ntawe ubona ibyiza byawe bityo no kwita ku bwiza bwawe bikoroswa n’ibyo bibazo uhora urata.

6. Kuba uri umukobwa ugira ubugugu.

Ni gake uzabona umugabo wishimira umukobwa ugira ubugugu, umukobwa wikunda ndetse akarakazwa iteka n’ibyo umugabo we atanze kandi agahora amurebuzwa, uyu aririndwa kuko ashobora guteza umutekano muke mu
muryango.

Niba umusore yagukunze ariko nyuma akaza gutahura ko ari yo mico yawe akugenza runono, buhoro buhoro ugashiduka yakuretse.

Muri rusange ibi ni byo bikunze guhuza(guhurwa) abahungu abakobwa nyamara bari beza bigaragara.

Gusa n’ubwo muri iyi nkuru twabagejejeho ibi ariko ntawakwemerara ngo avuge ko ari ibi gusa byagenderwaho ariko na none bishobora kuba imbarutso yo gutuma umukobwa abura umugabo
cyangwa ntakundwe n’abasore akazanisanga yasaziye ku ishyiga, bityo niba uri umukobwa hakaba hari ibyo wibonagaho igihe ni iki ngo utangire ubicikeho, ejo utazabura ibyara ngo ntiwamariwe.

Photo/internet.

Sangiza abandi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *